by admin

КИНСИВ

Независно истражувачко тело

Телефон

+389 2 6091090

Локација

Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 44 влез 1, кат 1, стан 4, 1000 Скопје

КИНСИВ ги истражува несреќите во кои учествувале цивилни воздухоплови или падобрани и врши задачи поврзани со собирање и анализа на податоци и други задачи поврзани со безбедноста на летот, особено за намалувањето на ризици во воздухопловството и спречување на несреќи, сериозни инциденти и инциденти, под услов овие задачи да не влијаат на независноста на Комитетот.

Формиран од Владата на Република Северна Македонија како независно истражно тело со својство на правно лице.

Цел на техничкото истражување на несреќи, сериозни инциденти или инциденти е подобрување на воздухопловната безбедност.

Истражувањето на несреќи и сериозни инциденти нема за цел утврдување на вина или одговорност.

Последни новости

Сите актуелности во работата на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти