Истраги

  • На 07.05.2022 година на спортскиот аеродром Логоварди (LW74) во фаза на обука со ултралесен авион Маја, со национална рег. ознака Z3-UA-002, на висина од 2-3 метри после полетување авионот бил …

  • Финален извештај за истрагата на сериозен инциден на воздухопловот на Wizz Air (WZZ) A320, MSN 4716, со регистарска ознака HA-LWK, која се случи на 29.03.2018. во Скопје, Република Македонија Извештај

  • Финален извештај за истрагата на несреќата на воздухопловотPIPER 34 Seneca ll, со регистарска ознака D-GLLW, која се случи на 06.09.2016. во Скопје, Република Македонија