ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ HA-LWK

by admin

Финален извештај за истрагата на сериозен инциден на воздухопловот на Wizz Air (WZZ) A320, MSN 4716, со регистарска ознака HA-LWK, која се случи на 29.03.2018. во Скопје, Република Македонија