FINAL REPORT HA-LWK

by admin

Final report for the investigation of the serious incident of the aircraft Wizz Air (WZZ) A320, MSN 4716, With registry markings HA-LWK, happened on 29.03.2018, in Skopje, Republic of Macedonia

Никој не смее да го копира, репродуцира или пренесува овој извештај или кој било негов дел во кој било облик или на кој било начин, без писмена дозвола од КИНСИВ. Овој извештај може слободно да се користи исклучиво за образовни цели. За сите дополнителни информации контактирајте го КИНСИВ.