Истраги

  • Финален извештај за истрагата на несреќата на воздухопловот PIPER 34 Seneca ll, со регистарска ознака D-GLLW, која се случи на 06.09.2016. во Скопје, Република Македонија

  • Hetimet

    FINAL REPORT D-GLLW

    by admin

    Финален извештај за истрагата на несреќата на воздухопловот PIPER 34 Seneca ll, со регистарска ознака D-GLLW, која се случи на 06.09.2016. во Скопје, Република Македонија