Истраги

  • Më datë 07.05.2022 në aeroportin sportiv Logovardi (LW74) në fazën e stërvitjes me avion ultra të lehtë Maya, me reg. markën Z3-UA-002, në një lartësi prej 2-3 metrash pas ngritjes, …

  • Финален извештај за истрагата на несреќата на воздухопловот PIPER 34 Seneca ll, со регистарска ознака D-GLLW, која се случи на 06.09.2016. во Скопје, Република Македонија

  • Hetimet

    FINAL REPORT D-GLLW

    by admin

    Финален извештај за истрагата на несреќата на воздухопловот PIPER 34 Seneca ll, со регистарска ознака D-GLLW, која се случи на 06.09.2016. во Скопје, Република Македонија