ОБУКА: AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION MANAGEMENT

by admin

Истражителите на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти Зоранчо Михајлов и Љупчо Аврамовски на академијата во Сингапур (Singapore Aviation Academy) успешно ја завршија обуката за “AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION MANAGEMENT” во период од 02.03.-06.03.2020 година.