ОБУКА: УПРАВУВАЊЕ СО ИСТРАГИ НА АВИОНСКИ НЕСРЕЌИ

by admin

Претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти Зоран Илиевски на академијата во Сингапур (Singapore Aviation Academy) успешно ја заврши обуката за „Управување со истраги на авионски несреќи“ (AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION MANAGEMENT) во периодот од 18.02.-22.02.2019 година.