ОБУКА: AIRCRAFT ACCIDENT AND SERIOUS INCIDENT INVESTIGATION

by admin

Истражителите на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти Зоран Илиевски и Зоранчо Михајлов на Транспортниот колеџ во Софија, Република Бугарија, успешно завршија обука за „AIRCRAFT ACCIDENT AND SERIOUS INCIDENT INVESTIGATION“ во периодот од 20.03.-21.03.2019 година.