ОБУКА: ESTABLISHING AND OPERATING AN INDEPENDENT AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION AUTHORITY

by admin

Во периодот од 29.07.-02.08.2019 година Претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти Зоран Илиевски на академијата во Сингапур (Singapore Aviation Academy) успешно ја заврши обуката за “ESTABLISHING AND OPERATING AN INDEPENDENT AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION AUTHORITY”.