ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ – KING AIR B200

by admin

Презентирање на Финалниот извештај од повторената истрага на несреќата на воздухопловот King Air B200, од 26.02.2004 година, Мостар, БиХ.

Главниот истражител на земјата на удесот г–дин Омер Кулиќ и г–дин Сотир Костов, претседател на КИНСАВ, ќе го презентираат Финалниот извештај од повторената истрага на несреќата на воздухопловот King Air B200 пред Владата на Република Македонија.