ОБУКА: SMS (SAFETY MANAGEMENT SISTEM) / AIRCRAFT ACCIDENT AND SERIOUS INCIDENT INVESTIGATION

by admin

Надворешни истражители на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти  успешно извршија обука на Транспортниот колеџ во Софија, Република Бугарија, за SMS (SAFETY MANAGEMENT SISTEM) и „AIRCRAFT ACCIDENT AND SERIOUS INCIDENT INVESTIGATION“ во периодот од 11.11.-14.11.2019 година.