ОБУКА: SMS (SAFETY MANAGEMENT SISTEMS)

by admin

Истражителите на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти Зоран Илиевски и Зоранчо Михајлов на Транспортниот колеџ во Софија, Република Бугарија, успешно завршија обука за SMS (SAFETY MANAGEMENT SISTEMS) курс во периодот од 30.01.-31.01.2019 година.